Świat zgodził się zakazać stosowania tej niebezpiecznej substancji zanieczyszczającej – i to działa

Po raz pierwszy naukowcy zaobserwowali znaczny spadek poziomu wodorochlorofluorowęglowodorów w atmosferze – szkodliwych gazów zubożających warstwę ozonową i ogrzewających planetę.

Naukowcy przewidują, że globalne stężenia osiągną szczyt w 2021 r., prawie 30 lat po tym, jak kraje po raz pierwszy zgodziły się na stopniowe wycofywanie tych chemikaliów, powszechnie stosowanych w klimatyzacji i chłodnictwie. Z ustaleń wynika, że ​​od tego czasu potencjał niszczenia warstwy ozonowej przez HCFC w atmosferze spadł o około trzy – jedną czwartą punktu procentowego. Opublikowano we wtorek W czasopiśmie Nature Climate Change.

Naukowcy twierdzą, że spadek ten będzie niewielki, ale nastąpi wcześniej, niż się spodziewano. Stanowi on znaczący kamień milowy w międzynarodowych wysiłkach na rzecz ochrony warstwy ziemskiej stratosfery, która blokuje niebezpieczne światło ultrafioletowe.

Ponieważ ludzkość stara się ograniczyć zanieczyszczenie gazami cieplarnianymi, które już podniosło globalną temperaturę do rekordowego poziomu, naukowcy stwierdzili, że postęp w zakresie HCFC jest obiecującym znakiem.

„To niezwykły sukces, który pokazuje, jak globalna polityka chroni planetę” – powiedział klimatolog Veerabhadran Ramanathan z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego i Cornell University, który nie był zaangażowany w nowe badanie.

50 lat temu naukowcy zdali sobie sprawę, że dziura w warstwie ozonowej nad Antarktydą umożliwia przedostawanie się rakotwórczego promieniowania do powierzchni Ziemi. byli głównymi winowajcami Chlorofluorowęglowodory (CFC), które jednym atomem chloru niszczą tysiące cząsteczek ozonu i pozostają w atmosferze przez setki lat.

Odkrycie skłoniło kraje do podpisania Protokołu montrealskiego z 1987 r., zgadzając się na stopniowe wycofywanie produkcji CFC. Zgodnie z warunkami umowy bogate kraje w pierwszej kolejności wstrzymają produkcję i zapewnią pomoc finansową i techniczną krajom o niskich dochodach, które odejdą od zanieczyszczających chemikaliów. Produkcja CFC jest zakazana na całym świecie od 2010 roku.

Jednak najpowszechniejszymi substytutami są HCFC – związki, które mają jedną dziesiątą potencjału niszczenia warstwy ozonowej w porównaniu z CFC, a mimo to mogą powodować znaczne szkody. Najczęściej stosowany HCFC ma zdolność zatrzymywania ciepła około 2000 razy większą niż dwutlenek węgla w okresie 100 lat. Dlatego w 1992 r. kraje zgodziły się na wycofanie również tych chemikaliów.

READ  Biden zwiedza zawalony most w Baltimore, gdzie akcja ratunkowa ma podtekst polityczny

„To przejście okazało się bardzo udane” – powiedział Luke Western, badacz z Uniwersytetu w Bristolu, główny autor badania Nature Climate Change.

Organizacja Narodów Zjednoczonych oszacowała, że ​​w roku 1990 na świecie kontrolowano 98 procent substancji zubożających warstwę ozonową. Te ograniczenia produkcji przełożą się na mniejszą liczbę produktów i mniej HCFC w atmosferze zajmą dziesięciolecia. Jednak zachodnie badania oparte na danych z dwóch globalnych programów monitorowania powietrza pokazują, że wreszcie nadszedł punkt zwrotny.

Wkład HCFC w zmianę klimatu wzrósł do około 0,05 stopnia Celsjusza (prawie jednej dziesiątej stopnia Fahrenheita), a oczekuje się, że do roku 2080 ich liczebność w atmosferze powróci do poziomu z 1980 r.

„Ten kamień milowy świadczy o sile współpracy międzynarodowej” – powiedziała Avisa Mahabhadra, dyrektor kampanii klimatycznej Agencji Wywiadu Środowiskowego. „Dla mnie oznacza to możliwość zrobienia o wiele więcej i daje nadzieję dla klimatu”.

Mahapatra powiedział, że sukces Protokołu Montrealskiego pobudzi wysiłki na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powodujących ocieplenie planety, co jest kolejnym kamieniem milowym osiągniętym w zeszłym roku. Uznając potrzeby każdego kraju i wyznaczając jasne, wykonalne cele, porozumienie zachęciło ludzi do podjęcia działań w oparciu o to, co pozostało, dodał. Jedyny traktat podpisany przez każdy kraj na ziemi. Uważa się, że pomagało to unikać świata Miliony przypadków raka skóry I rozmiar całe stopnie Celsjusza (1,8 stopnia Fahrenheita) ocieplenie.

Ale Mahabharata powiedział, że praca nie została wykonana. Ponieważ HCFC były wadliwym substytutem CFC, zostały one obecnie zastąpione nową klasą czynników chłodniczych – wodorofluorowęglowodorami (HFC) – które są uważane za „superzanieczyszczenia” klimatyczne. Chociaż Protokół Montrealski został zmieniony w 2016 r., wezwano w nim do ograniczenia stosowania czynników HFC, które są często stosowane w czynnikach chłodniczych, lodówkach i izolacji.

Ostatecznie, stwierdził Western, odejście od paliw kopalnych będzie bardziej skomplikowane niż ograniczenie produkcji substancji zubożających warstwę ozonową. Protokół Montrealski dotknął stosunkowo niewielki przemysł i wymagał od firm zmiany tylko swoich produktów, a nie całej działalności.

READ  Zach Eddy przygasł na długi czas, a Purdue przegrał z Connecticut

Jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, „pod pewnymi względami masz do czynienia z wielką bestią” – powiedział Western.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *