Ustawodawcy z Arizony głosowali w sprawie umożliwienia lokalnej policji dokonywania aresztowań transgranicznych

PHOENIX (AP) – Arizona od razu przystąpiłaby do egzekwowania prawa imigracyjnego, uznając za przestępstwo państwowe przekraczanie granicy między Arizoną a Meksykiem w innym miejscu niż w porcie wejścia, zgodnie z propozycją przedstawioną we wtorek pod ostateczne głosowanie przez prawodawców. Jeśli zostanie zatwierdzony, w listopadzie wyborcy zadecydują, czy rozwiązanie to wejdzie w życie.

Rozwiązanie to, które ma zostać poddane głosowaniu w Izbie Reprezentantów Arizony, umożliwi policji stanowej i lokalnej aresztowanie osób przekraczających granicę bez nakazu. Uprawniłoby to również sędziów stanowych do nakazania przestępcom powrotu do swoich krajów.

Powołując się na obawy dotyczące bezpieczeństwa i potencjalnych zakłóceń, Republikanie w Izbie Reprezentantów zamknęli dostęp do górnej galerii sali przed rozpoczęciem wtorkowej sesji. Posunięcie to natychmiast spotkało się z krytyką ze strony Demokratów, którzy zażądali ponownego otwarcia galerii.

„Galeria publiczna powinna być otwarta dla publiczności. To jest dom ludzi” – powiedziała przedstawicielka stanu Annalise Ortiz.

Propozycja jest podobna do ustawy stanu Teksas, która została wstrzymana do czasu zakwestionowania jej przez federalny sąd apelacyjny. The Senat Arizony zatwierdził tę propozycję 16-13 w głosowaniu zgodnie z linią partyjną. Jeśli przejdzie przez Izbę, plan pominie demokratyczną gubernator Katie Hobbs Zakazał podobnego planu Zamiast tego na początku marca zostanie on przesłany do głosowania 5 listopada.

Zwolennicy tego rozwiązania twierdzą, że jest ono potrzebne, ponieważ rząd federalny nie zrobił wystarczająco dużo, aby powstrzymać ludzi przed nielegalnym przekraczaniem rozległej, nieszczelnej granicy z Meksykiem w Arizonie, podczas gdy prawo federalne już zabrania nielegalnego wjazdu imigrantów do Stanów Zjednoczonych. Powiedzieli również, że niektórzy wjeżdżający do Arizony bez zezwolenia dopuszczają się kradzieży tożsamości i korzystają z świadczeń publicznych.

Przeciwnicy twierdzą, że propozycja nieuchronnie doprowadziłaby do profilowania rasowego przez policję i obciążyła stan nowymi kosztami ze strony organów ścigania niedoświadczonych w prawie imigracyjnym, a także zaszkodziłaby reputacji Arizony w świecie biznesu.

READ  MFW twierdzi, że sztuczna inteligencja uderzy w 40% miejsc pracy i pogłębi nierówności

Zwolennicy proponowanego głosowania rozwiewali obawy dotyczące profilowania rasowego, twierdząc, że władze lokalne będą musiały znaleźć bardziej prawdopodobny powód aresztowania osób przybywających do Arizony poza portami wjazdu.

Zwolennicy twierdzą, że rozwiązanie koncentruje się wyłącznie na regionie przygranicznym stanu i – w przeciwieństwie do przełomowego prawa imigracyjnego w Arizonie z 2010 r. – nie jest skierowane do mieszkańców całego stanu. Przeciwnicy zwracają uwagę, że propozycja nie ma ograniczeń geograficznych co do tego, gdzie w państwie można ją wdrożyć.

Propozycja głosowania zawiera inne postanowienia nieuwzględnione w rozwiązaniu dla Teksasu, które nie są bezpośrednio związane z imigracją. Należą do nich uznanie za przestępstwo sprzedaży fentanylu skutkującej śmiercią danej osoby, zagrożone karą do 10 lat więzienia oraz wymaganie od agencji stanowych, które zarządzają programami świadczeń, aby korzystały z federalnej bazy danych w celu sprawdzenia, czy osoba obcokrajowiec kwalifikuje się do świadczeń.

Ostrzegając przed potencjalnymi kosztami prawnymi, przeciwnicy wskazują na zakaz przemytu imigrantów wprowadzony w Arizonie w 2005 r., kiedy to szeryf hrabstwa Maricopa Joe Arpaio zorganizował 20 zakrojonych na szeroką skalę patroli drogowych wycelowanych w imigrantów. Doprowadziło to do wydania orzeczenia w sprawie profilowania rasowego z 2013 r., a koszty prawne i związane z przestrzeganiem przepisów finansowane przez podatników wynoszą obecnie 265 mln dolarów oraz Oczekuje się, że wyniesie 314 milionów dolarów Do lipca 2025 r.

Zgodnie z obecnym wnioskiem za pierwszy wyrok skazujący za przepis transgraniczny grozi kara pozbawienia wolności do sześciu miesięcy. Chociaż sądy mają prawo umorzyć sprawę, jeśli aresztowani wyrażą zgodę na powrót do domu, sędziowie stanowi mogą nakazać ludziom powrót do swoich krajów po odbyciu kary więzienia.

Jeżeli lokalne lub okręgowe organy ścigania nie mają wystarczającej przestrzeni, aby je pomieścić, stanowy Departament Więziennictwa będzie zobowiązany zapewnić zakwaterowanie osobom oskarżonym lub skazanym na podstawie tego środka.

READ  Tiger Woods wycofał się z Genesis Invitational w połowie drugiej rundy z powodu choroby

Propozycja obejmuje wyjątki dla osób, którym rząd federalny przyznał status legalnego pobytu lub azyl.

Przepis zezwalający na aresztowanie osób przekraczających granicę między portami zacznie obowiązywać dopiero po upływie 60 dni od wejścia w życie prawa stanu Teksas lub podobnych przepisów innych stanów.

To nie pierwszy raz, kiedy republikańscy prawodawcy w Arizonie próbują kryminalizować nielegalnych imigrantów.

Przyjmując ustawę imigracyjną w 2010 r., legislatura stanu Arizona rozważała rozszerzenie stanowego prawa dotyczącego wkroczenia na teren kraju w celu kryminalizacji obecności imigrantów i nałożenia sankcji karnych. Jednak sformułowanie dotyczące wkroczenia na teren kraju zostało usunięte i zastąpione wymogiem, aby władze kwestionowały status imigracyjny ludzi, jeśli uważa się, że przebywają oni w kraju nielegalnie, wdrażając inne przepisy.

Pomimo obaw krytyków dotyczących profilowania rasowego, wymóg przesłuchania został ostatecznie podtrzymany przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, ale sądy zakazały egzekwowania innych przepisów prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *