Dewastacja Gazy, gdy Izrael rozpoczyna wojnę z Hamasem: aktualizacje na żywo

11:33 ET, 10 maja 2024 r

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjmuje uchwałę wzywającą Radę Bezpieczeństwa do ponownego rozważenia członkostwa Palestyny ​​w ONZ

Od Hiry Humayuna z CNNAmbasador Izraela przy ONZ Gilad Erdan przemawia podczas specjalnej sesji w siedzibie ONZ w Nowym Jorku 10 maja.

Charliego Tripleva/AFP/Getty Images

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ZO ONZ) wezwało ONZ do ponownego rozważenia członkostwa Palestyny ​​w ONZ. Rezolucja wzywająca do zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa została przyjęta w piątek 143 głosami za, przy 9 głosach przeciw i 25 wstrzymujących się.

W rezolucji wzywa się Radę Bezpieczeństwa do „przychylnego ponownego rozpatrzenia tej sprawy” i nalega, aby Autonomia Palestyńska otrzymała członkostwo w ONZ, „ponieważ Państwo Palestyna kwalifikuje się do członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

Przed rozpoczęciem sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ delegacja USA przy ONZ wskazała, że ​​Stany Zjednoczone ponownie zawetują uchwałę, jeśli zostanie ona przyjęta i wniosek o członkostwo przesłany do Rady Bezpieczeństwa, dodając: „Oczekujemy decyzji podobnej do tej, która miała miejsce. W kwietniu. ”

Delegacja USA stwierdziła, że ​​Autonomia Palestyńska nie spełnia kryteriów członkostwa w ONZ i że w rezolucji nie odniesiono się do obaw wyrażonych wcześniej w związku z członkostwem Palestyny.

W kwietniu Autonomia Palestyńska wznowiła starania o członkostwo, a pod koniec tego miesiąca Stany Zjednoczone zawetowały palestyńską kandydaturę o członkostwo. W głosowaniu w Radzie Bezpieczeństwa 12 członków głosowało za, a jeden przeciw, uchylając weto USA. Izrael pochwalił weto USA, nazywając inicjatywę palestyńską „haniebnym planem”, podczas gdy prezydent Autonomii Palestyńskiej nazwał to weto „nieuzasadnionym, niemoralnym i nielogicznym”.

We wrześniu 2011 r. Autonomia Palestyńska Nie udało się pokonać ONZ Uznanie za niepodległe państwo członkowskie. Rok później ONZ zdecydowała, że ​​status Autonomii Palestyńskiej „niebędącej członkiem agencji obserwacyjnej” można zmienić na „państwo obserwatora niebędącego członkiem”.

READ  Wyniki March Madness, wyniki: Niepokój Auburn w Yale Najważniejsze informacje Dzień 2 Akcja turnieju mężczyzn NCAA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *