Nowy credencial w Hiszpanii

Piotr DrzewieckiNewsLeave a Comment

Biuro Pielgrzyma Katedry w Santiago de Compostela wydało specjalny paszport pielgrzyma. Nowy credencial stanowi odpowiedź Katedry w Santiago de Compostela na Rok Wiary, który został ogłoszony przez Papieża Benedykta XVI w liście apostolskim Porta fidei wydanym 11 października 2011 roku. Rok Wiary rozpoczął się dokładnie rok po wydaniu wspomnianego listu, 20 lat po opublikowaniu przez bł. Jana Pawła II Katechizmu … Czytaj więcej