X Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Krakowie 7 października 2017 roku – program

CaminodelavidaNewsLeave a Comment

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Krakowie 7 października 2017 roku

Spodobał Ci się wpis? Podziel się nim na:

Tylko kilkanaście dni zostało do rozpoczęcia X Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Krakowie o Camino de Santiago. W dniu 7 października naukowcy i pielgrzymi z całego świata będą debatowali w temacie: „Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w  30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy”.

Zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w temacie pielgrzymowania do Santiago de Compostela oraz pasjonatom Camino de Santiago polecamy obecność w tym wydarzeniu, które wpisało się już na stałe w kalendarz imprez jakubowych w Polsce. Udział w konferencji może być też doskonałym punktem wyjścia do nawiązania relacji naukowych dla studentów mających zamiar rozwijać swoje plany naukowe w temacie turystki religijnej czy Drogi św. Jakuba.

W ramach programu konferencji uczestnicy będą mieli szanse posłuchać 15 wykładów przedstawionych, w których teoria miesza się z praktyką. Pracownicy naukowi przedstawiający poszczególne tematy wspierają swoją wiedzę doświadczeniem nabytym na europejskich ścieżkach jakubowych. Zatem jest to niebywała okazja do spotkania i wymiany myśli, a przecież właśnie o „spotkanie” na Camino chodzi.

Na zakończenie samej konferencji odbędzie się premiera najnowszego cyklu filmowego „Grunt to Droga” Teresy Kudyby poświęconego w całości Camino de Santiago. Na kanwie wędrowania Kujawsko-Pomorską Drogą św. Jakuba będącą częścią Camino Polaco opowiedziana jest historia Camino jako drogi wartości.

Program X Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w  30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy. Kraków, 7 października 2017 roku

 • 8.00 – Msza św. (kaplica Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3)
 • 8.30–9.00 – rejestracja uczestników konferencji (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3)
 • 9.00–9.30 – uroczyste otwarcie konferencji i przemówienia zaproszonych gości (aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3)
 • 9.30–11.00 – sesja I

prof. Enrique Alarcón (Universidad de Navarra) Odwiedzając grób św. Jakuba: od początków, aż do IX wieku
prof. Jesús Tanco Lerga (Universidad de Navarra) Presencia de rasgos mozárabes en hitos significativos del Camino de Santiago Mozarabski wymiar Camino de Santiago
ks. dr hab. Piotr Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Camino de Santiago i «granice». Migracyjny kontekst pielgrzymowania do Composteli

 • 11.00–11.30 – przerwa na kawę
 • 11.30–13.30 – sesja II

dr hab. Wojciech Mruk (Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Dlaczego święty Julian prowadził albergue na drodze do Santiago de Compostela?
dr hab. Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Przejawy kultu św. Jakuba Większego w Polsce – wybrane przykłady
ks. mgr Jakub Kuchta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) Kult świętego Jakuba w diecezji tarnowskiej
dr Waldemar Hass (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie) Dawne i współczesne przedstawienia św. Jakuba Apostoła Starszego na wybranych przykładach z północy Dolnego Śląska (znaczenie, inspiracje)
dr Paweł Plichta (Instytut Studiów Międzykulturowych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Elementy kultu św. Jakuba w wybranych narracjach polskich pielgrzymów do Santiago de Compostela
dr Łukasz Mróz (Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku) Droga św. Jakuba jako produkt turystyki religijnej

 • 13.30–14.30 – przerwa obiadowa
 • 14.30–16.00 – sesja III

mgr Bogna Matuszewska-Sulima (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Dziedzictwo religijne i kulturowe Camino Francés – Nawarra, La Rioja i Burgos (od Roncesvalles do Burgos)
mgr Alicja Słyszewska (Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie) Nowe Drogi św. Jakuba na Pomorzu
mgr Berenika Seryczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Camino a eskapizm
Magdalena Goik (Górnośląski Klub Przyjaciół Camino, Fundacja Historii Kobiet im. Marii Renardowej) Transgresyjny wymiar pielgrzymowania Drogą św. Jakuba
mgr Barbara Karpała (Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych) Muzyczne ślady średniowiecza na Camino de Santiago. Cz. 1. Dźwięki Navarry.
dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych) Miechowska Droga św. Jakuba w sieci polskich odcinków Camino de Santiago – założenia i perspektywy rozwoju

 • 16.00–16.30 – generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji
 • 16.30–17.00 – przerwa na kawę
 • 17.00–18.00 – premiera cyklu filmowego „Grunt to Droga”, reż. Teresa Kudyba, produkcja: Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk (wstęp wolny)

Spodobał Ci się wpis? Podziel się nim na:

O autorze

Caminodelavida

Facebook Twitter

Caminodelavida to portal informacyjny o Drogach świętego Jakuba w Polsce i Camino de Santiago na świecie. Pełni rolę internetowego biura informacji, a redaktorzy realizują misję wirtualnych hospitaleros.