Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia a Święte Drzwi w katedrze w Santiago de Compostela

Piotr DrzewieckiNews, Peter Alex3 Komentarze

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia a Święte Drzwi w katedrze w Santiago de Compostela

Papież Franciszek w liście apostolskim „Misericordiae Vultus” z 11 kwietnia br. ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Rok rozpocznie się 8 grudnia br. roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia a zakończy 20 listopada 2016 roku w Niedzielę Chrystusa Króla.

Rok jubileuszowy Papież rozpocznie od otwarcia drzwi świętych w Bazylice Świętego Piotra. Jednak w Liście Apostolskim jest dodatkowo ciekawa wzmianka o tym, że mają zostać otwarte również Drzwi Święte na całym świecie jako Bramy Miłosierdzia.

W kolejną niedzielę, tj. III Niedzielę Adwentu, otworzone zostaną Drzwi Święte w Katedrze Rzymu, w Bazylice św. Jana na Lateranie, a następnie w Bazylikach Papieskich. Postanawiam również, aby w tę właśnie niedzielę w każdym Kościele lokalnym, w Katedrze, która jest Kościołem-Matką dla wszystkich wiernych, bądź też w Konkatedrach lub też w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, została otworzona na cały rok taka sama Brama Miłosierdzia. Według decyzji Biskupa Ordynariusza, taka Brama będzie mogła być otworzona również w sanktuariach, miejscach nawiedzanych przez wielu pielgrzymów, którzy właśnie tam bardzo często doświadczają w sercu łaski i znajdują drogę do nawrócenia. Każdy zatem Kościół lokalny będzie bezpośrednio zaangażowany w przeżywanie tego Roku Świętego, jako szczególnego momentu łaski i odnowy duchowej. Jubileusz będzie więc świętowany w Rzymie, tak jak i w Kościołach lokalnych, jako znak widzialny komunii całego Kościoła.Papież Franciszek

Z informacji, które dochodzą do mnie z Santiago de Compostela wynika, że trwają rozmowy na temat lokalnych obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Poruszane są również kwestie związane z otwarciem Świętych Drzwi. Może się zdarzyć tak, że w połowie grudnia również w Santiago de Compostela zostaną otwarte przez arcybiskupa Juliana Bario Bario Drzwi Święte, które staną się zgodnie z życzeniem papieża Bramą Miłosierdzia. Na pewno będą również atrakcją turystyczną dla całej rzeszy pielgrzymów innych wyznań oraz turystów przybywających do Santiago. Podobnie było w trakcie ostatniego roku świętego 2010.

Drzwi Święte w Bazylice w Santiago de Compostela

Dotychczas Święte Drzwi czyli tzw. Drzwi Przebaczenia Puerta del Perdon w bazylice Świętego Jakuba były otwierane na rozpoczęcie roku jubileuszowego w Santiago de Compostela. Pierwszy rok jubileuszowy został ogłoszony przez papieża Kaliksta II a następnie potwierdzony przez kolejnych papieży. W 1179 roku papież Aleksander III przyznał ten przywilej bezterminowo swoją bullą papieską „Regis eterni”. Na przestrzeni ponad 800 lat Rok święty obchodzono 119 razy w Santiago. Przypada on w każdym wieku 14 razy, co 6, 5, 6 i 11 lat i zawsze w roku, w którym święto Jakuba wypada w niedzielę. Rok jubileuszowy jest specjalnym okresem w życiu Kościoła Katolickiego kiedy można uzyskać specjalny odpust. Aby uzyskać odpust jubileuszowy pielgrzym musi zgodnie z tradycją spełnić trzy warunki:

  • nawiedzić grób Świętego Jakuba Apostoła w Katedrze i pomodlić się
  • wyspowiadać się (15 dni przed lub po nawiedzeniu grobu)
  • przyjąć Komunię Świętą.