Konferencja o Camino w Toruniu – 6-8 czerwca 2014 r.

Piotr DrzewieckiNewsLeave a Comment

Konferencja o Camino w Toruniu – 6-8 czerwca 2014 r.

W ramach przypomnienia wrzucam informację o tym, że w pierwszy czerwcowy weekend będzie Caminowa impreza w Toruniu. Tym bardziej jest mi uprzejmie o tym przypomnieć, iż niektórzy z prelegentów zabierali głos na łamach strony caminodelavida.pl

A w ramach zaproszenia:

Pielgrzymowanie do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela, które od ponad tysiąca lat przyciąga pielgrzymów z całego świata,  nadało kształt kulturze chrześcijańskiej Europy. Niczym w soczewce zbiera fenomeny z wielu różnych dyscyplin, od historii przez teologię po historię sztuki, budując w ten sposób ważne współrzędne, na których możliwe jest ujęcie w całej pełni etosu życia pielgrzymiego. To jednocześnie szczególne miejsce spotkania wielu kultur i tradycji, które sprawiło, że Szlak Jakubowy jest dziś słusznie określany „najdłuższą ulicą Europy”. Nie bez przyczyny pielgrzymowanie do Composteli było w średniowieczu zaliczane do tzw. peregrinationes maiores, obok Jerozolimy i Rzymu. Rewitalizacja szlaku dokonana począwszy od lat 80. XX wieku – nie bez wsparcia Jana Pawła II i jego dwukrotnych wizyt w Santiago – ale także wielka popularność szlaku skłania do podjęcia wielu ważnych zagadnień również z naukowego punktu widzenia. Tym badaniom sprzyja powołana przed kilku laty Pracownia Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym UMK oraz badania prowadzone w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK.

W czasie konferencji naukowej, przy udziale badaczy z kilku krajów Europy, zostaną przedstawiane najnowsze badania dotyczące tradycji i teraźniejszości Jakubowej i jej form wyrazu. Będzie to zaczątek systematycznych spotkań poświęconych Camino, zarówno odcinkowi określanemu jako „Polaco”, biegnącemu od Ogrodnik przez Toruń ku zachodniej granicy, ale także wszystkim polskim drogom wiodącym do Santiago.

Poniżej szczegółowy plan konferencji oraz plakat. Kto może niech rozsyła – warto tam być 🙂

Piątek, 6 czerwca 2014 r.

17:00 Otwarcie wystawy „Znaleźć, poznać, zrozumieć; Camino Polaco oczami młodych (Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych z Golubia-Dobrzynia)

17:15 Prof. UMK dr hab. Krystyna Sulkowska -Tuszyńska (UMK), Święty Jakub Apostoł w Strzelnie? Materialne ślady pielgrzymowania do klasztoru panien norbertanek (XIV-XVIII wiek) Ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK), Realia życia pielgrzymiego na Camino de Santiago w średniowieczu

18:00 Projekcja filmu „Camino polskie” Teresy Kudyby – prowadzenie: red. Tomasz Bielicki

Sobota, 7 czerwca 2014 r.

8:00 Msza Święta w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej

9:00 Sesja wykładowa

Dr Arkadiusz Adamczuk (KUL), Polacy na Camino i o Camino – przegląd bibliograficzny

Prof. UMK dr hab Waldemar Rozynkowski (UMK), Św. Jakub w objawieniach bł. Doroty z Mątów

Prof. UMK o. dr hab. Mieczysłąw Paczkowski (UMK), „Lex peregrinorum”. Obowiązki, prawa i przywileje na pielgrzymim szlaku

Dr Adam Kucharski (UMK), Kompostela i Droga Jakubowa w polskiej świadomości geograficznej XVIII w.

Dr hab. Cezary Taracha (KUL), Szpiedzy na kompostelańskim szlaku. Z działalności hiszpańskiego „kontrwywiadu” w epoce nowożytnej

Prof. UM dr hab. Ryszard Mączyński (UMK), Pelpliński ołtarz św. Jakuba Większego

Mgr Agnieszka Laddach (UMK), Kościoły pod wezwaniem św. Jakuba w diecezji pelplińskiej

Dyskusja

11:15 Przerwa na kawę

11:30 Sesja wykładowa

Prof. dr Jesus Tanco (Uniwersytet Nawarry, Hiszpania), Pielgrzymka do Santiago z perspektywy historycznej

Lek. med. Jolanta Grabowska-Markowska, mgr Agnieszka Laskowska (Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu), Psychologiczny i duchowy aspekt pielgrzymowania do grobu św. Jakuba na przykładzie portugalskiej drogi św. Jakuba

Dr Agnieszka Jaworska (UKSW), U kresu Camino. Obyczaje pielgrzymów i kompostelańska „geografia wiary”

Prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna), Santiago de Compostela – miasto pielgrzymów i turystów w czasie IV Światowych Dni Młodzieży. Kiedy turysta staje się pielgrzymem?

Ks. mgr Łukasz Skarżyński, Synkretyzm współczesnego Camino a chrześcijańska tożsamość

Przerwa na kawę

Emil Mendyk, Pielgrzymem jestem i ochotnym po górach wędrownikiem – Camino jako odpowiedź na kryzys kultury

Mgr Maciej Bołkowiec (UMK), Camino a europejski kryzys kultury oczami Benedykta XVI w Santiago de Compostela

Ks dr Tomasz Huzarek (UMK), Alternacja czy zakorzenienie – źródła fenomenu Camino de Santiago

Dyskusja

13:00 Przerwa obiadowa

Ks. prof dr hab. Józef Bremer, Akademia „Ignatianum” w Krakowie, Hagiograficzna semantyka/semiotyka drogi do Santiago

Mgr Agnieszka Brzezińska , Muzyka na Camino de Santiago. Analiza muzykologiczna hymnu ku czci św. Jakuba „Santo Adalid”

Ks mgr Dariusz Doburzański, Praktyczne aspekty funkcjonowania Dróg Jakubowych e Europie – wyznaczanie tras, znakowanie, infrastruktura.

Prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec, Jacek Hołub (PWSTE), mgr Łukasz Mróz (UJ), Droga św. Jakuba Via Regia w świadomości lokalnej społeczności mieszkańców podkarpaca

Regina Madej-Janiszek, Z północno-wschodniego Mazowsza do Santiago de Compostela

Ppłk mgr inż. Ryszard Bożek, kpt. mgr inż. Wiesłąw Czajka, ppłk mgr inż. Jerzy Pawlikowski, dr Łukasz Stefaniak, Drogi św. Jakuba: Warszawska i Mazowiecka, jako miejsce kultu św. Jana Pawła II i Sł. Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Dyskusja

16:00 Przerwa na kawę

Dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Nowe inicjatywy na polskich odcinkach Drogi św. Jakuba a rozwój kultu św. Jakuba w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu

Kamila Pasławska, Śladami rycerzy Jaśka, Paszka i Pawła? Mazowiecka Droga św. Jakuba – historyczne uwarunkowania i współczesne rozterki

Dr Tomasz Duda (US), Pomorska Droga Świętego Jakuba – nowa przestrzeń sakralna na styku wyznań i kultur

Mgr Łukasz Mróz (UJ), Waloryzacja potencjału turystycznego i pielgrzymkowego drogi św. Jakuba – na przykładzie wybranych odcinków w Polsce

Zofia Barwińska (UMK), Święto ulicy św. Jakuba w Toruniu w latach 2010-2012

Dyskusja

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Niedziela, 8 czerwca

8:00 Rejestracja uczestników przejścia kujawsko-pomorskim odcinkiem Camino Polaco (stolik przed kościołem św. Jakuba w Toruniu)

8:30 Msza Święta w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu, ul. Rynek Nowomiejski 5 pod przewodnictwem ks. buskupa Józefa Szamackiego

10:00 Wspólne przejscie Camino Polaco z Torunia do Cierpic

Zakończenie wędrówki posiłkiem

Powrót autobusem do centrum Torunia

Miesce obrad:  Sala konferencyjna w Centrum Dialogu im. Jana Pawłą II w Toruniu Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1

Plakat do pobrania