Camino Polaco: Teologia-Sztuka-Historia-Teraźniejszość – zaproszenie na konferencję

Piotr DrzewieckiNewsLeave a Comment

Camino Polaco - oznakowanie w okolicach Złotoryji

Toruń przyzwyczaił nas już do tego, że co roku przygotowuje jakieś wydarzenie związane ze szlakiem świętego Jakuba przebiegającym przez województwo kujawsko-pomorskie. W ubiegłym roku promowano przewodnik po kujawsko-pomorskim odcinku Camino Polaco i goszczono arcybiskupa Santiago de Compostela Juliana Barrio, a w tym szykują nam w czerwcu konferencję naukową oraz przejście szlakiem św. Jakuba. Poniżej krótkie zaproszenie i komunikat organizatorów:

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona Szlakom św. Jakuba

Camino Polaco

Teologia-Sztuka-Historia-Teraźniejszość

Toruń 7-8 czerwca 2014 roku

Camino PolacoOrganizatorzy:

Dr hab. Waldemar Rozynkowski, prof. UMK
(Instytut Historii i Archiwistyki UMK)

Ks. dr hab. Piotr Roszak
(Wydział Teologiczny UMK / Pracownia Szlaku św.  Jakuba)

Ks. Wojciech Kiedrowicz
Parafia św. Jakuba Apostoła w Toruniu

Rada Naukowa:

Jesus Tanco (Universidad de Navarra, Pampeluna, Hiszpania)
Elisardo Temperan Villaverde (Kapituła Katedralna w Santiago, Hiszpania)
Manuel Lazaro (Universidad Catolica de Porto, Portugalia)
Alfredo Marcos (Universidad de Valladolid, Hiszpania)
Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

Zaproszenie:

Pielgrzymowanie do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela, które od ponad tysiąca lat przyciąga pielgrzymów z całego świata,  nadało kształt kulturze chrześcijańskiej Europy. Niczym w soczewce zbiera fenomeny z wielu różnych dyscyplin, od historii przez teologię po historię sztuki, budując w ten sposób ważne współrzędne, na których możliwe jest ujęcie w całej pełni etosu życia pielgrzymiego. To jednocześnie szczególne miejsce spotkania wielu kultur i tradycji, które sprawiło, że Szlak Jakubowy jest dziś słusznie określany „najdłuższą ulicą Europy”. Nie bez przyczyny pielgrzymowanie do Composteli było w średniowieczu zaliczane do tzw. peregrinationes maiores, obok Jerozolimy i Rzymu. Rewitalizacja szlaku dokonana począwszy od lat 80. XX wieku – nie bez wsparcia Jana Pawła II i jego dwukrotnych wizyt w Santiago – ale także wielka popularność szlaku skłania do podjęcia wielu ważnych zagadnień również z naukowego punktu widzenia. Tym badaniom sprzyja powołana przed kilku laty Pracownia Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym UMK oraz badania prowadzone w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK.

W czasie konferencji naukowej, przy udziale badaczy z kilku krajów Europy, zostaną przedstawiane najnowsze badania dotyczące tradycji i teraźniejszości Jakubowej i jej form wyrazu. Będzie to zaczątek systematycznych spotkań poświęconych Camino, zarówno odcinkowi określanemu jako „Polaco”, biegnącemu od Ogrodnik przez Toruń ku zachodniej granicy, ale także wszystkim polskim drogom wiodącym do Santiago.

W sobotę 7 czerwca, w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu (Pl. Ks. Frelichowskiego 1), odbędzie się sesja naukowa poświęcona aspektom teologicznym, historycznym  fenomenu Jakubowego oraz z zakresu historii kultu św. Jakuba Apostoła. Natomiast w niedzielę 8 czerwca zaplanowano przejście odcinka Camino Polaco prowadzącego z Torunia (wyjście po mszy św. z kościoła p.w. św. Jakuba Ap.) do Gniewkowa, na które pozostają zaproszeni wszyscy chętni.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień konferencyjnych (tematu oraz krótkiego streszczenia) w terminie do 15 lutego br. Zaakceptowane wystąpienia zostaną opublikowane w książce pokonferencyjnej (wymagania dotyczące terminów oraz norm redakcyjnych zostaną przesłane poszczególnym autorom). Zapraszamy stowarzyszenia, bractwa Jakubowe, przedstawicieli samorządów, którym bliska jest idea rozwoju Szlaku św. Jakuba w Polsce.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wystąpień (wraz z podaniem stopnia naukowego oraz afiliacji naukowej w przypadku pracowników akademickich) na adres: piotrroszak@umk.pl lub wr@umk.pl

Zdjęcie: oznakowanie szlaku św. Jakuba w okolicach Złotoryi;
Autor: Tomasz Bielicki, współautor przewodnika po kujawsko-pomorskiej Drodze św. Jakuba.

Źródło: www.teologia.umk.pl/index.php/wiesci/327-camino-polaco