VIA REGIA, czyli historie na szlaku Świętego Jakuba w Oleśnicy Małej

Piotr DrzewieckiNewsLeave a Comment

Mity i historia - spotkanie plenerowe w Oleśnicy Małej

W Oleśnicy Małej odbędzie się 18 maja 2013 roku kolejne spotkanie z cyklu „Mit i historia”. Tym razem widowisko teatralne prezentowane podczas imprezy plenerowej poświęcone będzie szlakom jakubowym: „VIA REGIA, czyli historie na szlaku Świętego Jakuba”. Jak sam tytuł wskazuje, inspiracja tegorocznej edycji jest szlak świętego Jakuba – Via Regia. Spektakl autorstwa Józefa Markockiego z Teatru Formy jest opowieścią z gatunku płaszcza i szpady, pełną dynamicznych i zabawnych zwrotów akcji, który wpisuje się w jakubowe pielgrzymowanie.

Via Regia była począwszy od wczesnego średniowiecza jednym z najważniejszych szlakopowieścią z gatunku płaszcza i szpady, pełną dynamicznych i zabawnych zwrotów akcjiów komunikacyjnych w Europie Środkowej. Droga Królewska nazywana również Wysoką Drogą biegła wzdłuż dużych ośrodków miejskich takich jak: Kijów, Lwów, Kraków, Wrocław, Lipsk czy Frankfurt nad Menem oraz tych mniejszych, które dopiero powstawały, jak Złotoryja, Lubań czy właśnie Oleśnica Mała.

W programie oprócz spektaklu odbędzie się także prelekcja Anny Borkowskiej–Szwarc  pt. ”Oleśnica Mała – miłość i pasja Stanisława Borkowskiego”,  a także koncert chóru „Medici Cantantens” Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dodatkowo będzie można zapoznać się z wyrobami artystów tworzących ceramikę artystyczną, biżuterię, czy też stroje nawiązujące do minionych epok.

Organizatorem spotkania jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Oławie, które od kilku lat poprzez swoje działania stara się wzbudzić zainteresowanie mieszkańców powiatu oławskiego i okolic zespołem pałacowo-parkowym w Oleśnicy Małej. Dzięki temu artystyczne spotkania przybliżają historię tego miejsca ,eksponując architektoniczne piękno.

VIA REGIA, czyli historie na szlaku Świętego Jakuba