Liczba pielgrzymów na Camino de Santiago w 2012 roku

Piotr DrzewieckiNews3 Komentarze

Santiago de Compostela

Pierwszy wpis w 2013 roku dedykuję niemalże zwyczajowo pielgrzymim statystykom. Jednak zanim przejdziemy do liczb warto dokonać krótkiej retrospekcji najważniejszych wydarzeń 2012 roku na jakubowych szlakach.

W 2012 roku w Europie i w Polsce:

 

W tej konfiguracji i wraz z szeregiem innych zdarzeń, inicjatyw oraz działań certyfikat pielgrzyma wydawany przez Biuro Pielgrzyma otrzymało 192 488 pielgrzymów. Było to więcej niż rok temu, ale mniej niż w roku świętym 2010.

Statystyki Biura Pielgrzyma

Tradycyjnie podkreślam, że jak co roku liczba peregrinos wędrujących różnymi ścieżkami Camino była zdecydowanie większa od opisanej przez Biuro Pielgrzyma. Wynika to faktu, że wielu z nas nie dotarło do Santiago de Compostela lub nie odebrało certyfikatu potwierdzającego odbycie pielgrzymki. Część pielgrzymów tradycyjnie wędruje Camino dzieląc go na odcinki i każdego roku poświęca tydzień lub dwa na pielgrzymkę.

Polacy: było nas 2307 osób, czyli o 487 więcej niż w 2011 i o 267 więcej niż w 2010 roku. Awansowaliśmy także na 12 miejsce pod względem liczby pielgrzymów wśród wszystkich narodowości.

Prognoza na przyszłość: w sierpniu pisałem o efekcie filmu „The Way” oraz o zmianie profilu demograficznego pielgrzymów szlaku jakubowego w Hiszpanii. Wzrasta (co potwierdzają statystyki) liczba pielgrzymów pochodzących z krajów anglosaskich (USA niemalże podwoiło liczbę pielgrzymów w ciągu ostatnich 2 lat z 3725 do 7071) oraz jednocześnie spada liczba pielgrzymów hiszpańskojęzycznych. Proporcje wyrównują się i zbliżają do podziału 50%. W mojej skromnej opinii ta tendencja będzie się utrzymywać.

Kilka najważniejszych danych statystycznych (w nawiasie dane za 2011 rok):

Liczba pielgrzymów:

Ogółem: 192 400 (183 366)
Kobiety: 83 653 (77 535)
Mężczyźni: 108 778 (105 831)

Forma pielgrzymowania:

Pieszo: 164 725 (153 065)
Rowerem: 27 403 (29 949)
Konno: 281 (341)
Na wózkach: 22 (11)

Wiek:

<30 lat: 54 719 (52 142)
30-60 lat: 109 267 (105 736)
>60 lat: 28445 (25 488)

Motywacja:

Religijna: 79 460 (78 969)
Religijno-kulturalna: 101 153 (93 147)
Kulturalna: 11818 (11 250)

Wybrana droga:

Camino Frances: 134 961 (2011 – 133 652)
Camino Portugues: 25 599 (2011 – 22 062)
Camino del Norte: 12 919 (2011 – 11 729)
Via de la Plata: 8 163 (2011 – 8 061)
Camino Primitivo: 6 341 (2011 – 5 544)

Narodowość – porównanie 2012-2011:

Statystyki Biura Pielgrzyma
 

I na koniec statystyki dla Polaków z ostatnich 8 lat:

Statystyki Biura Pielgrzyma

Spośród 2307 rodaków, którzy otrzymali certyfikat pielgrzyma, aż 32 podało jako miejsce rozpoczęcia pielgrzymki – Polskę.