Broszura informacyjna o Camino de Santiago w Hiszpanii

Piotr DrzewieckiAlbergue, NewsLeave a Comment

Camino de Santiago Map

Hiszpańska Federacja Przyjaciół Camino de Santiago wydała już po raz kolejny (od 1993 r.) broszurę „De peregrino a peregrino”. Jest ona tradycyjnie dystrybuowana wśród członków stowarzyszeń wchodzących w sk

ład federacji, ale także wśród zwykłych pielgrzymów oraz możliwa do pobrania ze strony caminodesantiago.org (lub niżej).

Broszura zawiera krótkie wprowadzenie oraz rady dla pielgrzymów, adresy stowarzyszeń gdzie można uzyskać credencial a także najważniejszą część poświęconą albergue. Znajdziemy tutaj informację o 760 schroniskach na 19 szlakach Camino de Santiago. Wszystko opatrzone jest legendą informująca o zarządzającym i własności (municypalne, kościelne, stowarzyszenia, prywatne itp.), cenie (donativo lub płatne). Skarbnicę wiedzy uzupełnia mapka ze wszystkimi istniejącymi szlakami Camino w Hiszpanii.

Całość została wydana w nakładzie 15 tys. egzemplarzy pod patronatem Ministerstwa Kultury Hiszpanii.

Publikacja przypomina w swym układzie credencial i składa się w małą książeczkę. Twórcy mają na celu promowanie, przywracanie i zachowanie bogatego dziedzictwa kulturowego jakim jest Camino de Santiago. Członkowie federacji dbają rok rocznie o dobrze oznakowanie blisko 10 tys. km tras jakubowych w samej Hiszpanii oraz pełnią funkcje informacyjne dla rzeszy pielgrzymów przechodzących przez największe miasta znajdujące się na szlaku. W 2011 roku w albergues prowadzonych pod egidą Federacji pracowało przez 15 dni 597 wolontariuszy!

Broszura (1,12 mb)