Kujawsko-Pomorska Odznaka Św. Jakuba

Piotr DrzewieckiNewsLeave a Comment

Odznaka świętego Jakuba

Spodobał Ci się wpis? Podziel się nim na:

Dostałem w dniu dzisiejszym informację od księdza Piotra Roszaka (współorganizator imprez poświęconych Camino de Santiago w ramach XII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz współautor książki „Camino de Santiago – nie tylko droga. Historia i współczesność Szlaku św. Jakuba” – przyp autor)  na temat nowej inicjatywy w województwie kujawsko-pomorskim.

Więcej w komunikacie, który pozwalam sobie przekleić w całości ze strony PTTK w Toruniu:

W celu promocji Europejskiego Szlaku Kulturowego – św. Jakuba przebiegającego po terenie woj. kujawsko – pomorskiego, znajdujących się na nim obiektów dziedzictwa narodowego oraz walorów krajoznawczych – Administrator Szlaku – Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu, ustanowił z dniem 1 czerwca br. Kujawsko – Pomorską Odznakę św. Jakuba. 

Odznakę można zdobywać tylko i wyłącznie na kujawsko – pomorskim odcinku Szlaku Św. Jakuba w granicach administracyjnych woj. kujawsko – pomorskiego, czyli od miejscowości Kaługa koło Kurzętnika, do miejscowości Krzyżownica koło Trzemeszna. Odznakę przewidziano dla pielgrzymów i turystów wędrujących pieszo oraz jadących na rowerze. Podstawowym warunkiem zdobycia Kujawsko – Pomorskiej odznaki św. Jakuba jest zrealizowanie 5 wędrówek pieszych lub 5 przejazdów rowerowych. Każda wędrówka piesza musi mieć minimum 20km długości a przejazd rowerowy minimum 30km. Zaleca się prowadzenie przez osoby zdobywające odznakę dzienniczka – kroniki, w którym powinno być odzwierciedlenie przejścia bądź przejazdu poszczególnych odcinków św. Jakuba w postaci potwierdzeń ( data dzienna , kolejne miejscowości usytuowane na pokonywanym odcinku oraz kilometraż). Uwiarygodnieniem pokonania wybranego odcinka będą 4 potwierdzenia, po jednym na początku i końcu oraz 2 ze środka danego odcinka. Jako potwierdzenia będą honorowane jedynie oryginalne stemple, pieczęcie, zdjęcia i bilety wstępów z obiektów i miejscowości znajdujących się na szlaku. Odznaka będzie weryfikowana w ciągu tygodnia. Odznaka jest wykonana w miedzi, częściowo emaliowana. Autorem projektu odznaki jest Józef Kołcz.

Oprócz atrakcyjnej Kujawsko – Pomorskiej Odznaki św. Jakuba – Oddział Miejski PTTK w Toruniu przygotował również dla pielgrzymów i turystów okolicznościową, ozdobną pieczęć z toruńskiego odcinka Kujawsko – Pomorskiego Szlaku Św. Jakuba. Okolicznościowy stempel będzie można otrzymać w Biurze Programowym w siedzibie Oddziału przy ul. Piekary 41, a także w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, przy pl. Rapackiego 2.

Więcej szczegółów m.in. odnośnie przebiegu północnego i południowego odcinków Europejskiego Szlaku Kulturowego Św. Jakuba po terenie woj. kujawsko – pomorskiego, wyglądu i regulaminu zdobywania Kujawsko – Pomorskiej Odznaki Św. Jakuba, a także wizerunku samego stempla okolicznościowego Odznaki, znajduje się stronie: www.pttk.torun.pl , w zakładce ESK – Św. Jakuba.

Więcej informacji

Regulamin Zdobywania Kujawsko – Pomorskiej Odznaki Św. Jakuba
Pieczątka świętego Jakuba
Odcinek północny Kujawsko-Pomorskiej Drogi św. Jakuba
Odcinek południowy Kujawsko-Pomorskiej Drogi św. Jakuba

Spodobał Ci się wpis? Podziel się nim na:

O autorze

Caminodelavida

Facebook Twitter

Caminodelavida to portal informacyjny o Drogach świętego Jakuba w Polsce i Camino de Santiago na świecie. Pełni rolę internetowego biura informacji, a redaktorzy realizują misję wirtualnych hospitaleros.