Liga Dziennikarzy Camino de Santiago

ZofijaNews, Zofija2 Komentarze

Liga de Asociaciones del Camino de Santiago

Liga de Asociaciones del Camino de SantiagoOsiem stowarzyszeń dziennikarzy należących do Federacji Dziennikarzy w Hiszpanii (hiszp. Federación de Asociaciones de Periodistas de España – FAPE), założyło Ligę Dziennikarzy Camino de Santiago. W jej skład weszło ponad 1500 prfesjonalistów z Aragonii, Nawarry, La Rioja, Burgos, Palencii, Leon, Lugo i Santiago de Compostela. Domagają się m.in. szerszego dostępu do informacji na temat policyjnego śledztwa związanego ze zniknięciem Codex Calixtinus (kradzież miała miejsce na przełomie czerwca/lipca 2011r. – przyp. autorka).

FAPE, poprzez utworzenie Ligi przypomina niezwykłą wartość tego manuskryptu. Dokument pochodzący z XII wieku (więcej o Codex Calixtinus we wpisie Przewodnik do Santiago de Compostela) zawiera Przewodnik Pielgrzyma, który jest uważany za pierwszą europejską książkę podróżniczą.

Liga, która powstała pod hasłem „Dla wiedzy, więcej dziennikarstwa”, opowiada się również za stworzeniem centrum krytycznej opinii, które promowałoby powrót do podstawowych wartości dziennikarstwa takich jak prawda, wolność słowa, etyka, obiektywizm i rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności.

Ponadto grupa ogłosiła nabór prac do konkursu o nagrodę „Aymeri Picaud” (Aimericus Picaudus prezbiter de Partiniaco – Emeryk Picaud z Partenay – uchodzący za autora V księgi Codex Calixtinus), która zostanie przyznana projektom przyczyniającym się do rozpowszechniania Camino de Santiago w mediach.

Liga Dziennikarzy Camino de Santiago zostanie formalnie przedstawiona innym członkom FAPE na kolejnym walnym zgromadzeniu stowarzyszenia, które odbędzie się w Valladolid w kwietniu br. Obecnie Liga pracuje nad stworzeniem planu pracy do roku 2021, czyli kolejnego Świętego Roku Jakubowego.

Źródło:  www.consumer.es; www.fape.es
Tłumaczenie: Zofija