Camino de Santiago Dziedzictwem Kulturowym Kraju Basków

ZofijaNews, Zofija1 Comment

Albergue in Irun, The Basque Country

W lipcu 2011 roku Peter Alex pisał o lobbingu czterech wspólnot autonomicznych (Kraju Basków, Kantabrii, Asturii i Galicji) na rzecz wpisania Camino del Norte na Listę Dziedzictwa w 2012 roku. Niespełna 10 dni (15 stycznia br.) temu ukazał się na hiszpańskich stronach news informujący o uznaniu przez władze Kraju Basków fragmentu Camino de Santiago przechodzący przez ich terytorium za Dziedzictwo Kulturowe.
Władze baskijskie zatwierdziły rozporządzenie kwalifikujące odcinek Camino de Santiago przechodzący przez Euskadi jako obiekt Dziedzictwa Kulturowego w kategorii Zespół Zabytków. Ta decyzja, zaproponowana przez Blancę Urgell z Departamentu Kultury, pozwoli na ochronę niemal 700 obiektów związanych ze Szlakiem.

Zarząd Kraju Basków poinformował, że od lat trwają prace mające na celu uczynienie trasy „możliwą do przejścia i bezpieczną”, podczas których zwracano szczególną uwagę na dawny przebieg szlaku oraz uniknięcie, w miarę możliwości, niebezpiecznych dla pieszych autostrad i dróg szybkiego ruchu. Wyznaczono, oparty na historycznym szlak „XXI wieku”, wzdłuż którego można obserwować obiekty dziedzictwa kulturowego. Według władz baskijskich, w ten sposób „powraca się do idei, że kamienie milowe, które wyznaczają trasę są jednocześnie przyczyną i skutkiem rozwoju historycznego”.

„Wraz z decyzją, pokonano stereotyp statycznych i odizolowanych dóbr kulturalnych, jako że sam szlak jest elementem dynamicznym i żywym, stanowiącym część życia społecznego miejscowości go tworzących”, podkreślili przedstawiciele Zarządu regionu.

Na Camino de Santiago w Kraju Basków składają się dwie trasy: jedna ze wschodu na zachód (zwana Costal Road), która przecina miasta Gipuzkoa i Bizkaia, a druga z północy na południe (The San Adrian tunnel way), przechodząca przez miejscowości Gipuzkoa i Álava.

The Road to Santiago - The Basque Country

Źródło: http://tourism.euskadi.net/x65-23001/en/contenidos/informacion/infografia_camino_santiago/en_info_cam/index_en.html

Camino związane jest z zespołami i pojedynczymi obiektami dziedzictwa kulturowego „pierwszej klasy”, reprezentującymi spuściznę kulturową miejsc i obszarów, przez które przebiega.

Źródło: http://www.consumer.es/web/es/viajes/2012/01/15/206315.php